GuitarBuffet Blog

Guitar lover bistro.

DIY ชมการทำกีตาร์ Semi Hollow Body ทรง ES335 (ตอนที่17)

สวัสดีวันพุธครับ  วันกลางสัปดาห์หน้าฝน บรรยากาศอึมครึม ยังคงชวนให้ติดตามการทำกีตาร์ทรง ES335 ตัวนี้กันต่อ วันนี้ช่างทำกีตาร์ท่านนี้ จะเริ่มวางแผนการตัดไม้ให้เป็นรูปคอโดยใช้ดินสอวาดแนวตัด แล้วลงมือตัดด้วยเลื่อยฉลุ ผมค่อนข้างทึ่งกับงานทำมือของช่างท่านนี้จริงๆ

Advertisements

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: