GuitarBuffet Blog

Guitar lover bistro.

นานาสาระ กับวงจรกีตาร์ไฟฟ้า (ตอนที่ 15)

สวัสดีครับ วันนี้เรามาต่อกันที่สาระความรู้เรื่องวงจรกีตาร์ไฟฟ้ากันต่อนะครับ ตอนนี้จะแกะเบื้องลึกของเจ้าตัวเก็บประจุ(Capacitor) หรือที่เราๆท่านๆเรียกกันติดปากว่า ตัวซี นั่นเองครับ ตัวซี ทำหน้าที่เก็บพลังงานในสนามไฟฟ้าที่สร้างขึ้นระหว่างคู่ฉนวนโดยมีค่าประจุไฟฟ้าเท่ากัน แต่มีชนิดของประจุตรงข้ามกัน  ตัวซีในวงจรกีตาร์ จะใช้ทำงานร่วมกับปุ่มtone ที่คอยปรับค่าความต้านทาน และค่าความต้านทานจะส่งผลต่อการคายประจุของตัวซี ทำให้มีผลต่อเสียงทุ้มแหลมของตัวกีตาร์ ค่าของตัวซีที่นิยมใช้กัน คือ ขนาด 47 nF สำหรับกีตาร์ทรง Gibson และขนาด 22 nF สำหรับกีตาร์ทรง Fender  ทั้ง 2 แบบนี้จะต่อกับตัว tone แบบขนาน  ส่วน ขนาด 1nF ใช้กับวงจร treble breed ใช้ต่อกับตัว volume แบบอนุกรม  ในclip จะมีสูตรในการคำนวนหาค่าตัวซีที่เหมาะสมกับค่าความถี่ของเสียง(Hz)ที่ต้องการ ซึ่งหากท่านใดต้องการค่าความถี่ของเสียงกีตาร์ที่แตกต่างจากปกติทั่วไป ก็นำไปประยุกต์ใช้ได้เลยครับ

Advertisements

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: