GuitarBuffet Blog

Guitar lover bistro.

ตำนานเพลง Stairway to heaven (หัดSolo2-3)

สวัสดีวันอาทิตย์ครับ 2-3 วันมานี่อากาศในกรุงเทพฯ ค่อนข้างเย็นสบาย เหมาะแก่การฝึก solo กีตาร์กันต่อ วันนี้ มาเล่นท่อน solo ของเพลง Stairway to heaven ให้ครบกันครับ

สำหรับภาคต่อในวันนี้ มือกีตาร์ท่านนี้ เริ่มด้วยการทบทวนความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ในการใช้ Am เพนทาโทนิค สเกล  กับการ solo

ลองฝึกกันดูครับได้ความรู้เรื่อง scale ดีเลยทีเดียว

Advertisements

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: