GuitarBuffet Blog

Guitar lover bistro.

มาดูการทำกีตาร์มังกร กันดีกว่า (ตอนที่2)

วันนี้มาชมการทำกีตาร์มังกรตัวนี้กันต่อนะครับ ตอนนี้เป็นขั้นตอนการทำคอกีตาร์ ที่มีขนาด 25.5 สเกล ตามภาษาเทคนิค ส่วนนี้คือส่วนหัวมังกร ลองชมฝีมือการทำหัวกีตาร์ซึ่งเป็นหัวมังกร วันนี้จะได้เห็นลักษณะของการ bolt-on neck ว่าเป็นอย่างไร ดูเรื่องความสัมพันธ์ของรูบน Neck Plate กับรูบนตัวกีตาร์และคอกีตาร์  และขั้นตอนสุดท้ายคือการเจาะรู สำหรับการใส่ pickup ซึ่งต้องมีการวาง center ทุกจุด ลองชมกันครับ

Advertisements

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: