GuitarBuffet Blog

Guitar lover bistro.

เหลาไม้ให้กลายเป็นกีตาร์คลาสสิก (ตอนที่12)

มาชมการสร้างกีตาร์คลาสสิกตัวนี้กันต่อครับ หลังจากที่เมื่อวานลงรายละเอียดกันการประกอบ fretboard จนเสร็จสวยงามวันนี้มาสู่ขั้นตอนการเหลาคอกีตาร์ และติดfret ดูแล้วเพลินจริงๆ กับการทำกีตาร์ตัวนี้ ลองชมกันต่อเลยครับ

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: