GuitarBuffet Blog

Guitar lover bistro.

เหลาไม้ให้กลายเป็นกีตาร์คลาสสิก (ตอนที่4)

มาต่อกันด้วย clip การทำกีตาร์คลาสสิกกันต่อครับ ตอนนี้ เริ่มทำส่วนของไม้ข้างของตัวกีตาร์แล้วครับ ซึ่งต้องใช้ความละเมียดละไมในการดัดแผ่นไม้ให้โค้งเข้ารูปตัวกีตาร์ ค่อยๆดัดทีละนิด จนได้เป็นรูปร่างของตัวกีตาร์ วันนี้จบลงตรงการประกอบไม้ข้างเข้ากับคอกีตาร์ ครับ

Advertisements

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: