GuitarBuffet Blog

Guitar lover bistro.

คอ ส่วนประกอบที่สำคัญของกีตาร์ (ตอนที่2)

เมื่อวานนำ clip การทำคอกีตาร์ทรง Stratocaster แบบใช้เครื่องจักรล้วน ที่ได้ผลงานออกมาสวยงามตามแบบเป๊ะ วันนี้เรามาชมการทำคอกีตาร์แบบกึ่งเครื่องจักรกึ่งมือคน คือยังต้องใช้ JIG เป็นตัวจับให้การเหลาไม้แผ่นที่จะทำเป็นคอกีตาร์เป็นไปตามที่กำหนด

JIG ใน Clip จะสามารถเลือกได้ว่าจะเหลาคอให้โค้งแบบ Gibson หรือ PRS  เมื่อเลือกแบบความโค้งของคอกีตาร์ซึ่งใน clip น่าจะทำตามแบบของคอกีตาร์ PRS  หลังจากวิทยากร lock ตำแหน่งไม้และเครื่อง JIG ตามที่ต้องการแล้ว การดำเนินการเกลาไม้วิทยากรจะเป็นผู้กำหนดเคลื่อนที่ของแผ่นไม้ด้วยมือ

Advertisements

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: