GuitarBuffet Blog

Guitar lover bistro.

DIY การเปลี่ยนสายกีตาร์ที่มีคันโยกแบบ Floyd Rose No.1

วันนี้มาชม clip แนะนำการเปลี่ยนสายกีตาร์ที่มีคันโยกแบบ Floyd Rose อย่างที่ Ibanez นิยมใช้ติดตั้งบนกีตาร์เกือบทุกรุ่น ผมเคยมีกีตาร์ไฟฟ้าตัวแรกเป็นแบบที่มีคันโยก Floyd Rose เพราะตอนนั้นอย่างเท่ อยากเล่นกีตาร์ แล้วโยกสายให้เมามัน แต่ก็รู้สึกเหนื่อยกับการเปลี่ยนสายแต่ละครั้ง จนอายุมากขึ้น ก็เลิกบ้า ขายกีตาร์ตัวนั้นออกไป หัดมาเล่นแบบธรรมดา ไม่เน้นคันโยก

Clip อธิบายให้เข้าใจในศาสตร์ของการเปลี่ยนสายกับกีตาร์ที่มีคันโยก Floyd Rose ได้ดีเลยทีเดียว ผมเองก็เพิ่งทราบว่า การเปลี่ยนสายใส่กับ คันโยก Floyd Rose ต้องตัดบอลตรงปลายทิ้งก่อนแล้วจึงสอดเข้าไปที่ ตัวคันโยก ^^ ลองชมกันนะครับ

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: